وب سایت توسعه دهنده وب
HTML

طراحی اشیای گرافیکی

از تگ < canvas > در Html 5 برای طراحی اشیا و اشکال گرافیکی بصورت Run Time به کمک زبان های اسکریپتی مثل مثل جاوا اسکریپت استفاده می شود . بوسیله تگ < canvas > شما می توانید اشیای گرافیکی مثل مربع ، دایره ، تصاویر و ... را بر روی صفحه ایجاد نمایید . تگ < canvas > خود به تنهایی خروجی بر روی صفحه نداشته و فقط به عنوان یک نگهدارنده برای اشیای گرافیکی استفاده می شود . عمل طراحی اشکال بوسیله جاوا اسکریپت انجام می شود .

شکل کلی استفاده از تگ < canvas > بصورت زیر است :

<div id="id"> </div>
توضیح
Parameter توضیح
id این پارامتر تعیین کننده شناسه یا id تگ در صفحه است .
حتما این پارامتر را برای تگ < canvas > تعیین نمایید ، زیرا به وسیله آن می توان در اسکریپت ها و سایر صفحه ، به تگ مورد نظرتان دسترسی داشته باشید .

این تگ در تمام مرورگرهای اصلی پشتیبانی می شود .

اگر مرورگر از تگ < canvas > پشتیبانی نکند ، متن ( Text) که درون آن وجود دارد ، به جای شکل گرافیکی نمایش داده می شود .

تگ < canvas > در Html 5 جدید است .

در لیست زیر ، خواص تگ < canvas > نشان داده شده اند :

توضیح
Parameter توضیح
height این خاصیت ارتفاع شکل هندسی را تعیین می کند .
width این خاصیت عرض شکل هندسی را تعیین می کند .

در مثال زیر یک تگ < canvas > را با id برابر MyCanvas ، تعریف کرده ایم . سپس به وسیله یک اسکریپت آن تگ را فراخوانی کرده و با استفاده از متدهای خاصی ، شکلی را برای آن طراحی کرده ایم .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" height="100px" width="100px">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var canvas = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "#FF0000";
ctx.fillRect(0, 0, 80, 100);
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

نحوه کار با شی canvas :

همانطور که در بخش معرفی تگ < canvas > گفتیم ، از این تگ می توانیم برای طراحی اشکال هندسی و گرافیکی بر روی صفحات وب استفاده نمایید .

تگ < canvas > خود به تنهایی خروجی بر روی صفحه نداشته و باید بوسیله یک اسکریپت شکل مورد نظر را طراحی نمایید . شی canvas دارای چندین متد و خاصیت برای طراحی خطوط ، اشکال ، کاراکتر ها و اضافه کردن عکس ها به صفحه است . در این بخش به معرفی و آموزش نحوه کار با خواص و متدهای این شی می پردازیم .

گام اول : ایجاد یک شی canvas :

شی canvas بوسیله یک تگ canvas بر روی صفحه ایجاد شده و به طور پیش فرض تگ < canvas > هیچ خط حاشیه یا محتویاتی ندارد . شکل کلی تعریف یک تگ < canvas > بصورت زیر است :

<canvas id="id" width="200" height="100"> </canvas>

همواره خاصیت id را برای تگ < canvas > تعیین نمایید تا بتوانید به راحتی در کد های اسکریپت به آن دسترسی داشته باشید .

شما می توانید چندین تگ < canvas > را بر روی یک صفحه تعیین نمایید .

برای اضافه کردن خطوط حاشیه به عنصر از خاصیت Style استفاده نمایید .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" height="100px" width="100px" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
</body>
</html>
پیش نمایش

گام دوم : کشیدن یک شی canvas به وسیله جاوا اسکرپیت :

در مرحله قبل گفتیم که شی canvas فقط به عنوان یک نگهدارنده شکل هندسی بوده و خروجی بر روی صفحه ندارد . عملیات طراحی و تعیین شکل مورد نظر را باید بوسیله یک اسکریپت ( معمولا به زبان جاوا اسکریپت ) انجام می دهیم . در این بخش با ارایه یک مثال عملی و تشریح مرحله به مرحله کد آن قصد داریم ، شما را با نحوه طراحی شکل آشنا نماییم :

در ابتدا باید تگ canvas مورد نظر را بر روی صفحه پیدا کنیم .

var c = document.getElementById("MyCanvas");

سپس بوسیله متد canvas شی را فراخوانی و متد " 2d " را به آن ارسال کنیم . canvas یک شی پیش ساخته در Html 5 بوده و دارای خواص و متد های بسیاری برای طراحی اشیا می باشد . ارسال مقدار 2d به معنای دو بعدی بودن عنصر است .

var ctx = c.getContext ("2d");

در مرحله بعدی اقدام به تعیین رنگ پس زمینه و موقعیت و اندازه شکل می پردازیم :

ctx.fillStyle = "#FF0000";
ctx.fillStyle = ctx.fillRect(0,0,150,75);

خاصیت fillStyle رنگ پس زمینه شکل را تعیین می کند . در این مثال رنگ قرمز برای مثال در نظر گرفته شده است .

همچنین خاصیت fillRect موقعیت قرار گیری شکل در صفحه و اندازه آن را تعیین می کند .

شکلل کلی استفاده از این مند به صورت زیر است :

fillRect(x,y,width,height);

x : موقعیت قرار گیری عنصر در جهت افقی یا به عبارت دیگر فاصله آن از لبه سمت راستی عنصر مادر خود را تعیین می کند . ( مختصات x )

y : موقعیت قرار گیری عنصر در جهت عمودی یا به عبارت دیگر فاصله آن از لبه سمت بالایی عنصر مادر خود را تعیین می کند . ( مختصات y )

width : میزان عرض عنصر را تعیین می کند .

height : میزان ارتفاع عنصر را تعیین می کند .

خروجی نهایی : در نهایت کد ما و خروجی آن به صورت زیر خواهد بود :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" height="100px" width="200px" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var canvas = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "#FF0000";
ctx.fillRect(0,0,150,75);
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

گام سوم : کشیدن خطوط canvas به وسیله جاوا اسکرپیت :

در مرحله قبل نحوه کشیدن یک شکل 2 بعدی را بوسیله تگ < convas > توضیح دادیم . در این مرحله می خواهیم نحوه کشیدن یک خط ساده در صفحه را نشان دهیم . برای این کار از متد های زیر استفاده می کنیم :

( moveTo ( x , y : این متد مختصات نقطه شروع خط را تعیین می کند .

( lineTo ( x , y : این متد مختصات نقطه پایان خط را تعیین می کند

پس از تعیین مختصات نقطه شروع و پایان خط بوسیله متد ( ) Storke اقدام به کشیدن خط نمایید .

مثال کشیدن یک خط ساده : در نهایت کد ما و خروجی آن به صورت زیر خواهد بود :

ابتدا ، شی Canvas1 را بر روی صفحه فرا خوانده و در متغیر c1 ذخیره می کنیم .

سپس طرح دو بعدی شی c1 را ایجاد کرده و در متغیر ctx1 می ریزیم .

در نهایت با تعیین مختصات ونقطه شروع و پایان خط ، آن را در خروجی طراحی می کنیم .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var c1 = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx1 = c1.getContext("2d");
ctx1.moveTo(0,0);
ctx1.lineTo(200,100);
ctx1.stroke();
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

گام چهارم – کشیدن یک دایره در صفحه وب :

برای کشیدن یک دایره بر روی صفحه ، از متد زیر استفاده می کنیم "

( arc ( x , y , r, start ,stop : این متد مختصات نقطه شروع ، اندازه شعاع و نقطه پایان دایره را مشخص می کند .

پس از تعیین مختصات نقطه شروع و پایان خط بوسیله متد ( ) Storke اقدام به کشیدن دایره نمایید .

مثال کشیدن یک دایره : در نهایت کد ما و خروجی آن به صورت زیر خواهد بود :

ابتدا ، شی Canvas2 را بر روی صفحه فرا خوانده و در متغیر c2 ذخیره می کنیم .

سپس طرح دو بعدی شی c2 را ایجاد کرده و در متغیر ctx2 می ریزیم .

در نهایت با تعیین مختصات و اندازه ای شی دایره ، آن را در خروجی طراحی می کنیم .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var c1 = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx1 = c1.getContext ("2d");
ctx1.beginPath(0,0);
ctx1.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);
ctx1.stroke();
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

گام پنجم : دادن افکت به متن با شی canvas :

به وسیله شی canvas می توانید یک متن را در یک شکل گرافیکی قرار داده و یا جلوه های تصویری به آن دهید . برای این منظور از متدها و خواص زیر استفاده می شود :

خاصیت font : این خاصیت ویژگی های مختلف متن مثل اندازه ، نوع قلم و ... را مشخص می کند ،

( fillText ( text , x , y : این متد متن نوشته مورد نظر برای قرار دادن در شکل و مختصات محل قرار گیری آن را بر روی شکل تعیین می کند .

x : این پارامتر ، فاصله متن از لبه سمت چپی شکل را تعیین می کند .

y : این پارامتر ، فاصله متن از لبه سمت بالایی شکل را تعیین می کند .

در مثال زیر به وسیله خاصیت فونت و متد ( ) fillText ، متن مورد نظرمان را در یک شکل مستطیل قرار داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var c1 = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx1 = c1.getContext ("2d");
ctx1.font ="30px Aria";
ctx1.fillText("WDWS.IR",10,50);
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

متد دیگری که می توان از آن برای قرار دادن یک متن در اشکال گرافیکی استفاده نمود ، متد ( ) strokeText است . در این بخش قصد داریم تا نحوه کار با این متد را نمایش دهیم :

خاصیت font : این خاصیت ویژگی های مختلف متن مثل اندازه ، نوع قلم و ... را مشخص می کند ،

( strokeText ( text , x , y : این متد متن نوشته مورد نظر برای قرار دادن در شکل و مختصات محل قرار گیری آن را بر روی شکل تعیین می کند . همچنین می توان یک جلوه تصویری را به متن داد .

x : این پارامتر ، فاصله متن از لبه سمت چپی شکل را تعیین می کند .

y : این پارامتر ، فاصله متن از لبه سمت بالایی شکل را تعیین می کند .

در مثال زیر به وسیله خاصیت فونت و متد ( ) strokeText ، متن مورد نظرمان را در یک شکل مستطیل قرار داده ایم :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var c1 = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx1 = c1.getContext ("2d");
ctx1.font ="30px Aria";
ctx1.strokeText("WDWS.IR",10,50);
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

گام ششم : تعیین پس زمینه های رنگی برای شی canvas و اشکال هندسی :

می توان به شی canvas و اشکال ایجاد شده به وسیله آن ، پس زمینه های رنگی با جلوه های خاص داد .

اشکالی که توسط شی canvas ، تولید می شوند ، محدود به استفاده از رنگ های پس زمینه ساده نیستند . به وسیله متدهای زیر ، می توانید پس زمینه های زیبا و با جلوه خاص ، برای شکل خود تعیین نمایید :

( createLinearGradient ( x , y , x1 , y1 : این متد ، یک پس زمینه با شیب خطی ایجاد می کند .

x : این پارامتر ، فاصله متن از لبه سمت چپی شکل را تعیین می کند .

y : این پارامتر ، فاصله متن از لبه سمت بالایی شکل را تعیین می کند .

( createRadialGradient ( x , y ,r , x1 , y1 , r1: این متد ، یک پس زمینه با شیب محدب ایجاد می کند .

توضیح بیشتر نحوه کار و مثال های عملی :

در استفاده از متدهای فوق ، می توانیم از 2 یا چند رنگ ، برای قرار دادن در پس زمینه رنگی شکل استفاده کنیم .

این رنگ ها را به وسیله تابع ( ) addColorStop ، اضافه می کنیم . رنگ ها به ترتیب توسط این تابع شماره گذاری شده و شماره آنها باید از 0 تا 1 باشد ( اعشاری ) .

سپس از متدهای ( ) fillStyle و ( ) fillRect ، رنگ ها را در شی canvas قرار می دهیم .

برای درک بهتر ، به مثال های عملی زیر دقت نمایید :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var c1 = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx1 = c1.getContext ("2d");
var grd1 = ctx1.createLinearGradient(0,0,200,0);
grd1.addColorStop(0,"red");
grd1.addColorStop(1,"white");
ctx1.fillStyle = grd1;
ctx1.fillRect(10,10,150,80);
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

تعیین یک پس زمنیه خطی 3 رنگی

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var c1 = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx1 = c1.getContext ("2d");
var grd1 = ctx1.createLinearGradient(0,0,200,0);
grd1.addColorStop(0,"red");
grd1.addColorStop(0.5,"white");
grd1.addColorStop(1,"green");
ctx1.fillStyle = grd1;
ctx1.fillRect(10,10,150,80);
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

تعیین یک پس زمنیه محدب 2 رنگی

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<canvas id="MyCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000">
اگر مرورگر از این تگ پشتیانی نکند ، این متن نمایش داده می شود
</canvas>
<script type="text/javascript">
var c1 = document.getElementById("MyCanvas");
var ctx1 = c1.getContext ("2d");
var grd1 = ctx1.createRadialGradient(90,50,5,90,60,100);
grd1.addColorStop(0,"red");
grd1.addColorStop(1,"#FFF");
ctx1.fillStyle = grd1;
ctx1.fillRect(10,10,150,80);
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش