وب سایت توسعه دهنده وب
Css

قلم و نوشته در CSS :

به وسيله مجوعه خواص ارائه شده در اين قسمت می توان نوع ، اندازه و جلوه های مختلف را برای قلم نوشته در صفحات وب HTML تعيين کرد .

خاصيت font :

خاصيت چند مقداری برای دريافت کليه ويژگی های قلم نوشته است که هر يک از ويژگی ها بايد به ترتيب زير در خاصيت font وارد شود :

نکته : ترتيب قرار گرفتن خواص در خاصيت های چند مقداری به نوع برنامه طراحی سايت بستگی دارد .

font : [ font-family ] [ font-size ] [ font-style ] [ font-variant ] [ font-weight ]

ليست زير مجموعه خواص font در CSS را شامل می شود ، که هر يک را به همراه مثال توضيح داده ايم . برای دريافت اطلاعات درباره هر خاصيت بر روی نام آن کليک کنيد :

خاصيت font-family :

خاصيت font-family
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
font-family نام قلم
font name
به وسيله اين خاصيت می توان از يک ليست آماده ( بر حسب نرم افزاری که برای طراحی صفحات استفاده می کنيد ) ، يک قلم را به عنوان قلم نوشته تعيين کنيد .
نکته : چنانچه نام قلمی در اين قسمت ذکر شود و مرورگر در هنگام نمايش صفحه آن قلم را نداشته باشد ، به جای آن از قلم پيش فرض خود استفاده می کند .

مثال برای font-family

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="color: Green; font-family: Arial" >
یک پاراگراف با فونت تایین شده
</p>
<p style="color: Blue; font-family: Times New Roman" >
یک پاراگراف با فونت تایین شده
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت font-size :

خاصيت font-size
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
font-size xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
smaller
larger
length
درصد %
به وسيله اين خاصيت می توان سايز قلم نوشته را توسط يکی از حالت های زير تعيين کرد :
- xx-small : اندازه قلم بسيار کوچک است .
- x-small : اندازه قلم کمی کوچک است .
- small : اندازه قلم کوچک است .
- medium : اندازه قلم متوسط است .
- large : اندازه قلم بزرگ است .
- x-large : اندازه قلم کمی بزرگ است .
- xx-large : اندازه قلم بسيار بزرگ است .
- larger : اندازه قلم نوشته نسبت به ساير خطوط همجوار کمی بزرگتر است .
- smaller : اندازه قلم نوشته نسبت به ساير خطوط همجوار کمی کوچکتر است .
- length :در اين حالت اندازه قلم نوشته را بر حسب واحدی مثل پيکسل ( px ) و يا نقطه ( pt ) تعيين می کنيم .
- درصد % : در اين حالت اندازه قلم نوشته را نسبت به عنصر مادر و يا حالت استاندارد ، بر حسب درصد بيان می کنيم .

در مثال زير قسمت های يک پاراگراف با انداره هاي قلم متفاوت نشان داده شده اند :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="font-size: small ; color : green" >
یک پاراگراف با فونت تایین شده
</p>
<p style="font-size: medium ; color : blue" >
یک پاراگراف با فونت تایین شده
</p>
<p style="font-size: x-large color : red" >
یک پاراگراف با فونت تایین شده
</p>
<p style="font-size: 20px; color: Navy" >
یک پاراگراف با فونت تایین شده
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت font-stretch :

نکته : خاصيت font-strecth را به دليل عدم پشتيبانی مرورگرهای اينترنت اکسپلورر ، Fire Fox و NetScape حذف کرده ايم .

اين خاصيت برای متراکم کردن يا کشيده شدن کلمات در نوشته استفاده می شود .

خاصيت font-style :

خاصيت font-style
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
font-style normal
italic
oblique
از اين خاصيت با استفاده از حالت های زير می توان برای اعمال جلوه های نمايشی به متن استفاده کرد :
- normal : نوشته بدون هيچ جلوه ای نمايش داده می شود ، که انتخاب پيش فرض است .
- italic : نوشته به صورت خط کج نمايش داده می شود .
- oblique : نوشته به صورت مورب نمايش داده می شود .

مثال برای font-style

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="font-size: medium; font-style: italic" >
web developer web site
</p>
<p style="font-size: medium; font-style: oblique" >
web developer web site
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت font-variant :

خاصيت font-variant
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
font-variant normal
small-caps
توسط اين خاصيت می توان نوشته را به صورت معمولی ( noraml ) و يا حروف بزرگ ( small-caps ) نمايش داد .

مثال برای font-variant

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="font-variant: normal" >
web developer web site
</p>
<p style="font-variant: small-caps" >
web developer web site
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

خاصيت font-weight :

خاصيت font-weight
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
font-weight normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
توسط اين گزينه می توان ميزان ضخامت قلم نوشته را بر حسب يکی از حالت های زير تعيين کرد :
- normal : ميزان ضخامت قلم نوشته به صورت معمولی است ، که انتخاب پيش فرض است .
- bold : قلم نوشته به صورت توپر ( ضخيم ) نمايش داده می شود .
- bolder : قلم نوشته به صورت خيلی توپر ( ضخيم ) نمايش داده می شود .
- lighter : قلم نوشته کمی نازکتر از حالت معمولی نمايش داده می شود .
- 100 تا 900 : توسط اين مقدارهای عددی می توان ميزان ضخامت نوشته را تعيين کرد ، که هر چه عدد بزرگتر باشد ، ضخامت نوشته بيشتر می شود .

مثال برای font-weight

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style=""font-weight: lighter" >
web developer web site
</p>
<p style="color : blue ; font-weight: normal" >
web developer web site
</p>
<p style="color : green ; font-weight: bold" >
web developer web site
</p>
<p style="color : red ; font-weight: 100" >
web developer web site
</p>
<p style="color: Navy; font-weight: 900" >
web developer web site
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

پیوست فونت به صفحه وب

بعد از همه گیر شدن مرورگر فایرفاکس و پس از آن ارائه مرورگرهای اپرا، سافاری برای ویندوز و کروم، پشتیبانی از قابلیت های CSS3 گسترش پیدا کرد در نتیجه پشتیبانی از قابلیت @font-face افزایش یافت. با استفاده از این قابلیت می‌توان فونتی را به صفحه پیوست کرد و در صورتی که این فونت بر روی سیستم کاربر موجود نباشد، از روی server دریافت شده و برروی سیستم کاربر قرار می‌گیرد و شما می‌تواند از هر فونتی که دوست دارید بر روی وب استفاده کنید.

تنها مشکلی که وجود داشت، مرورگر اینترنت اکسپلورر بود که تا قبل از نسخه 9 از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کرد. البته مایکروسافت، سالها قبل فرمت EOT را برای پیوست فونت به صفحه ایجاد کرده بود. مایکروسافت امیدوار بود که این استاندارد را ترویج دهد ولی هیچ مرورگری از این فرمت پشتیبانی نکرد.

در این روش با css3 فونت های مورد نظرتان را می توانید به قالب سایتتان اضافه کنید. ابتدا باید فونت مورد نظرتان را با 3 فرمت eof برای مرورگر ینترنت اکسپلورر و ttf برای بقیه مرورگرها و woff که با حجم پایین است را داشته باشید و در یک پوشه بهتر است با نام fonts در پروژه ذخیره کنید .

حال باید ببینیم که دستور @font-face را به چه شکل باید استفاده کرد. برای استفاده از این دستور تنها کافیست این عبارت را در بالای فایل CSSخود قرار دهید:

@font-face {
font-family:"yekan";
src:
url('fonts/yekan.eot') format('eot'),
url('fonts/yekan.woff') format('woff'),
url('fonts/yekan.ttf') format('truetype');

}

در اینجا در خط اول، font-family را تعیین کرده ایم، هر نامی را که دوست داشته باشید، می‌توانید برای فونت انتخاب کنید. در خط دوم در دستور src باید مسیر فونت بر روی serverرا مشخص کنید و در آخر در دستور format، نوع فونت را مشخص می‌کنید. این دستور را در اول فایل CSSقرار می‌دهید و در ادامه در هر جایی که از فونتی با اسم yekan استفاده کنید، فونت مورد نظر شما از سرور دریافت شده و بر روی سیستم کاربر نمایش می‌یاید. اگر این بخش را در اول فایل CSS قرار ندهید و از فونت yekan در دستوری قبل از دستور font-face استفاده کنید، از آنجائیکه هنوز دستور font-face در دسترس مرورگر نبوده است، فونت مورد نظر شما نمایش داده نمی‌شود پس سعی کنید همیشه این بخش را در اول فایل CSS خود قرار دهید.

حال تمامی مرورگرهای قدیمی و جدید می‌توانند فونت ها را دریافت کرده و سایت شما را با فونت مورد نظرتان نمایش دهند.

توجه داشته باشید که نمی‌توانید چند فونت را به طور همزمان با یک دستور @font-face به صفحه پیوست کنید و برای پیوست چند فونت مختلف باید برای هر فونت از یک دستور @font-face استفاده کنید.

حالا برای استفاده از این فونت کافی است نامی که برای این فونت وارد کردید را در استایل دهی وارد کنید ، مثل زیر:

h1 {
font-family:yekan;
}