وب سایت توسعه دهنده وب
Css

معرفی css:

CSS مخفف عبارت ( Cascading Style Sheet ) است .

از CSS ، برای قالب دهی و اعمال خواص مورد نظر به عناصر و تگ های موجود در صفحات HTML استفاده می شود .

با استفاده از امکانات CSS ، می توان صفحات HTML را با سرعت ودقت بيشتری طراحی کرد و باعث کاهش حجم کد نويسی می شود .

توسط خواص CSS ، می توان ظاهر ، رنگ ، نحوه نمايش ، موقعيت قرار گيری ، تراز بندی افقی و عمودی و ... را برای عناصر HTML تعيين کرد .

قبل از مطالعه بخش CSS ، شما بايد به طور کامل با زبان برنامه نويسی HTML و بخصوص تگ < style > آشنا باشيد . برای مطالعه زبان HTML ، به بخش آموزش HTML و برای مطالعه تگ < style > ، به قسمت آموزش تگ < style > در HTML برويد.

دليل استفاده و کاربرد CSS :

در اينجا با اشاره به يک موضوع کلی ، دليل استفاده از CSS را بيان می کنيم :

همانطور که می دانيد صفحات HTML ، از عناصر مختلفی مثل پاراگراف ، جداول ، عنوان ها و ... غيره تشکيل شده اند . امروزه صفحات وب از حالت ساده و يکنواخت خارج شده و طراحان سعی می کنند تا با استفاده از جلوه های تصويری مثل استفاده از رنگ های مختلف ، حالت های نمايش گوناگون و ... به جذابيت و زيبايي صفحات بيافزايند .

فرض کنيد که ما در صفحات يک وب سايت ، يکسری عنوان ها ، پارگراف ها و جداول داريم که اين عناصر در بيشتر صفحات تکرار شده و دارای ويژگی های يکسانی هستند . به طور مثال برخی از عنوان ها رنگ سبز داشته ، يا بعضی از پاراگراف ها دارای نوع و اندازه خاصي از Font هستند و يا جداول دارای پس زمينه رنگی هستند . در اينجا 2 راه حل جهت تعيين خواص برای اين عناصر وجود دارد :

1. در درون هر صفحه ، خواص مشترک را در تمام صفحات و در درون تگ های مورد نظر به صورت تکی تعيين کنيم ، که اين مسئله چند اشکال دارد :

باعث تکرار شدن خواص مشترک عناصر در تمام صفحات و تگ های مورد نظر می شود .

حجم کد نويسی بالا رفته و احتمال خطا افزايش می يابد .

سرعت طراحی صفحات بسيار کاهش می يابد .

اعمال تغييرات به عناصر بسيار وقت گير بوده و کار زيادی را می طلبد .

اعمال تغييرات به عناصر بسيار وقت گير بوده و کار زيادی را می طلبد .

2. ما ابتدا عناصر با خواص مشابه را بر حسب id و class آنها ، در گروه های يکسان قرار می دهيم . سپس در يک فايل Style بيرونی و يا در تگ Style در بخش Head صفحه ، خواص و ويژگی های مشترک را در يکجا برای همه آن گروه ها تعريف کرده و سپس هر يک از عناصر را به گروه مورد نظر ارتباط می دهيم