وب سایت توسعه دهنده وب
HTML
زبانی برای ساختن صفحات وب
مثالی از Html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<h1>This is a Heading.</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
آموزش HTML
Css
زبانی برای یکپارچه سازی صفحات وب
مثالی از Css
.body { background-color: blue }
آموزش Css
Color
رنگ ها با ترکیب نور RED , GREEN و BLUE نمایش داده می شوند.
مثالی از Color
رنگ
(RGB) کد رنگ
(HEX) کد رنگ
نام رنگ
rgb(255,0,0)
#FF0000
Red
rgb(0,255,0)
#00ff00
green
rgb(0,0,255)
#0000ff
blue
آموزش Color
Icons
استفاده از آیکون فونت در صفحه های وب
مثالی از آیکون فونت
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>عنوان سایت</title>
<link rel="stylesheet" href="http://wdws.ir/fonticon/fonticon.css">
</head>
<body>
<li class="fa fa-cloud"></li>
<li class="fa fa-heart"></li>
<li class="fa fa-car"></li>
<li class="fa fa-file"></li>
<li class="fa fa-bars"></li>
</body>
</html>
 • آموزش آیکون فونت
  JavaScript
  زبان برنامه نویسی صفحات وب
  مثالی از JavaScript
  <script>
  function myFunction() {
  var x = document.getElementById("demo");
  x.style.fontSize = "25px";
  x.style.color = "red";
  }

  </script>
  آموزش JavaScript
  Jquery
  کتابخانه ای که تا حد زیادی برنامه نویسی جاوا اسکریپت را آسان میکند.
  مثالی از Jquery
  $(document).ready(function() {
  $("p").click(function(){
  $(this).hide();
  });
  });
  آموزش Jquery